ใบปลิวคนที่ถูกสร้างใหม่


Support OS: Android 2.3.3 above, iOS 4.3 above

ใบปลิวคนที่ถูกสร้างใหม่ ใบปลิวคนที่ถูกสร้างใหม่

ใบปลิวคนที่ถูกสร้างใหม่
– ท่านก็สามารถบังเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้าได้

ใบปลิวเรื่องข่าวประเสริฐนี้ ถูกสร้างขึ้นเป็นappที่สามารถโหลดได้ ไม่ว่าเมื่อไหร่ ที่ไหนก็ตาม คราวนี้คุณก็จะสามารถประกาศข่าวประเสริฐได้อย่างสะดวก

บัดนี้ ก็จะสามารถไปประกาศข่าวประเสริฐตามความประจักษ์แจ้งเรื่องคนที่ถูกสร้างใหม่ได้แล้-

ในappนี้ มีเรื่องที่สําคัญของการประกาศข่าวประเสริฐ เช่น การสร้างอย่างครบบริบูรณ์ ความบาปของมนุษย์ การไถ่ของพระคริสต์ และ คนที่ถูกสร้างใหม่
เพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐนั้น ตามความประจักษ์แจ้ง เรื่องคนที่ถูกสร้างใหม่

เหมาะกับคนที่ไม่รู้จากพระเจ้า เพราะว่า มีรูปภาพและข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

หลังจากต้อนรับพระคริสต์ ยังสามารถใช้เป็นคู่มือที่สอนพระคัมภีร์ได้ เพื่อจะสอนเรื่องคนที่ถูกสร้างใหม่ ภาษาแปลกๆ และ การเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณ

ในappนี้ มีคําอธิษฐานที่ประกอบด้วยสติปัญญา คําอธิษฐานขอกําลังและเรี่ยวแรง คำอธิษฐานให้เกิดผลอยู่ด้วย

◎ สงวนลิทธิ์ทั้งหมดอยู่ Word of Faith Company(faithbook.kr) Korea

ขอบคุณครับ


Social Comments

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]